آموزش‌های تخصصی عرش‌گستر برای شرکت‌ها

برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای شرکت‌ها، سازمان‌ها و صنایع مختلف یکی از اقداماتی است که گروه تجارت الکترونیک عرش گستر در راستای ترویج تخصص انجام میدهد.

در همین زمینه، پنج شنبه، بیستم شهریورماه در شرکت سازه‌پویش دوره‌ای آموزشی را برگزار کرد که شرح آن از این قرار است:

دوره آموزشی "آشنایی با PCB و پارامترهای تاثیرگذار در آن" در شرکت سازهپویش بهصورت اختصاصی برای کارکنان بخش تولید، کنترل کیفیت و طراحی برگزار شد.
processing...