افزایش مهارت‌های فردی کارکنان در عرش گستر

ارتقاء سطح مهارت‌های فردی کارمندان یکی از اصول اصلی در فرهنگ سازمانی گروه تجارت الکترونیک عرش گستر به‌شمار می‌رود.

در همین زمینه و برای افزایش مهارت‌های فردی کارمندان، همواره دوره‌های آموزشی متعددی برگزار می‌شود. علاوه بر دوره‌های آموزشی که در خود شرکت برگزار می‌شود، دوره‌های آموزشی مورد نیاز کارمندان در خارج از شرکت هم برای آنها در نظر گرفته می‌شود.

در دوره‌ آموزشی پنج روزه‌ای که در این هفته برای کارمندان بخش فروش عرش گستر در محل خود شرکت برگزار شده، «اصول مذاکرات فروش تلفنی» با حضور استاد مجرب به آنها آموزش داده شد.

عرش گستر معتقد است که کارمندان بخشی از آینده کسب‌وکارش محسوب می‌شوند و به همین دلیل از هر فرصتی برای ارتقاء سطح علمی و مهارتی آنها استفاده کرده و هزینه‌های چنین دوره‌هایی را متقبل می‌شود تا زمینه‌های رشد کارکنانش را هر چه بیشتر افزایش بدهد.